NäFo Fastighetsutveckling

"Naturen var här först"

Läs mer

NäFo Fastighetsutveckling

NäFo Fastighetsutveckling AB ägs och drivs av familjen Stenberij.

Bolagets VD Lukas Stenberij har tidigare arbetat med flera utvecklingsprojekt i Stockholmsområdet.

Med Näs Focksta tar man ett nytt grepp om att integrera stad och land. Allt i Näs Focksta styrs för att du som köpare skall garanteras att hus och byggnader runt omkring inte drar ner ditt fastighetsvärde utan håller en hög arkitektonisk nivå. Målsättningen är att skapa ett unikt boende vad gäller arkitektur, design och miljö.

Partners