Sandellsandberg

Sandellsandberg Arkitekter startades 1995 av en av Sveriges mest välkända arkitekter, Thomas Sandell

Läs mer

Sandellsandberg

Thomas Sandell är född 1959, arkitekt SIR och SAR.

Färdig arkitekt 1985 efter studier på KTH. Därefter anställd bla på Jan Henrikssons Arkitektkontor. Från 1990 egen verksamhet, Thomas Sandell Arkitektkontor.

1995 startade Thomas Sandell, tillsammans med Ulf Sandberg och Joakim Uebel, sandellsandberg, ett företag som arbetar gränsupplösande med arkitektur, design och reklam. Kontoret skapar allt från kontorshus och villor till möbler och dricksglas.

Allt som Sandellsandberg utvecklar, kommunicerar någonting. Man är speciellt intresserade av vad människor upplever i mötet med sina hus, inredningar eller produkter. Ett projekt av Sandellsandberg blir alltid tydligt, oavsett skala. I stort och smått förstärker Sandellsandberg sina uppdragsgivares identiteter genom arkitektur och design som kommunicerar. För Näs Focksta är det där med identitet självklart. Men även för privatpersoner blir det allt viktigare att berätta någonting om sig själv eller att förmedla en känsla med arkitektur.

Sandellsandberg och Thomas Sandell har erhållit flertalet priser både nationellt och internationellt för sin design och arkitektur.

Sandellsandberg var med från början, i allt från utformningen av detaljplanen, tankarna kring ett bytorg samt till flertalet av de husmodeller som idag finns i Näs Focksta.

Partners