Vångelsta Fastighetsutveckling

"Naturen var här först"

Läs mer

Vångelsta Fastighetsutveckling

Näs Focksta ägs sedan 2016 av Vångelsta Fastighetsutveckling AB.

Näs Focksta är ett koncept utvecklat av områdets grundare och VD Lukas Stenberij.

Med Näs Focksta tar man ett nytt grepp om att integrera stad och land. Allt i Näs Focksta styrs för att du som köpare skall garanteras att hus och byggnader runt omkring inte drar ner ditt fastighetsvärde utan håller en hög arkitektonisk nivå. Målsättningen är att skapa ett unikt boende vad gäller arkitektur, design och miljö.

Partners