Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala säljer alla fastigheter i Näs Focksta

Läs mer

Mäklaren i Näs Focksta

Sofia är Näs Fockstas exklusiva mäklare. Sofia har ovärderlig kunskap om Näs Focksta då hon själv bor i området med familj sedan flera år. Sofia har också goda kunskaper om finansiering, lån och byggnadskreditiv då hon tidigare arbetade på Swedbank. Hennes närvaro i området gör det också enkelt att boka en privat visning ute i Näs Focksta.

 

 

Sofia Löfdahl Ehlin   I   Tel dir 018 495 62 68   I  Mobil 070 211 32 69   I   sofia.lofdahl-ehlin@svenskfast.se

Partners