Arkitema Architects

Arkitema Architects har sitt ursprung i Danmark och grundades i Aarhus 1969

Läs mer

Arkitema Architects

Arkitema Architects grundades i Aarhus 1969. I dag är arkitektbyrån en av Skandinaviens största arkitektbyråer med 11 danska partners, en svensk partner, två norska partners och cirka 400 medarbetare, fördelade på kontoren i Köpenhamn, Aarhus, Oslo, Stockholm och Malmö.

Deras sätt att förhålla sig till arkitekturen har sina rötter i arkitektbyråns kollektiva upprinnelse och samhällsengagemang, och idag präglas deras arbete av hög professionalitet och en arkitektur som är lyhörd inför omgivningen.

Arkitemas formspråk är nordiskt. De är upptagna av platsen, dagsljuset och årstidernas skiftningar. De arbetar med enkelhet i materialvalet samt goda och funktionella lösningar. Samtidigt omger de sig med engagerade medarbetare som arbetar för att säkerställa en estetisk, användbar och miljövänlig arkitektur.

I Näs Focksta började samarbetet 2014 med att ta fram ett förslag till förskola för området. Därifrån utvecklades samarbetet till att ta fram fyra nya husmodeller vilka lanserades 2015.

Partners