Om Näs Focksta

Scrolla ner

Platsen

Har du ofta funderat på ett liv på landet? Har du också bläddrat i magasin och drömt om att bygga ett helt nytt, arkitektritat hus. Eller är din största oro att du hamnar för långt bort från stadens puls?

Hela området är modellerat efter ett traditionellt liv på landet med hus byggda av naturnära material i en arkitektur som hämtat mycket inspiration från livet förr i tiden.

Samtidigt är husen supermoderna. Här hittar du helt nya fasadlösningar, planritningar och funktionella lösningar. Thomas Sandell och kollegorna på Sandellsandberg har ritat tolv helt unika boenden som alla sticker ut på sitt eget speciella sätt. Arkitema Architects har också tillfört fyra nya modeller som talar sitt eget språk.

Närheten till Uppsala är närmast overklig. När du startar bilen i Näs Focksta, har du bara 10 minuter in till Domkyrkan. Förskola finns i Näs Focksta och nära hittar du stormarknader, skolor, apotek – ja till och med en golfbana har du utanför infarten till Näs Focksta.

Arkitektur

När arkitekterna från Sandellsandberg första gången såg Näs Focksta och Näsdalen, var det självklart att projektet skulle ta utgångspunkt i livet från förr. Grundidén var att utgå från klassisk lantgårdsbebyggelse och ekonomibyggnader, parat med ett lekfullt men supermodernt formspråk. Färgpaletten är röd, svart och vit, inspirerat av gamla tiders slamfärgade fasader.

Områdets kärna är en bruksgata som är tänkt att ge en känsla av förtätning. Den består av parhus och magasin med lägenheter. De omges sen av en mängd villor som ligger på stora tomter. Här är arkitekturen mer vågad, med många oväntade lösningar – ett tydligt exempel är idén med ett hus som ser ut som att två lador har krockat.

Landskapet

Näs Focksta ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövård som omfattar hela Uppsala-Näsdalen. Områdets vackra och värdefulla landskapsrum utgörs av dalgångens åkerlandskap kantat av skogsområden ända ner till Mälaren. Att anknyta och anpassa sig till detta landskap utgör en av de viktigaste delarna i utvecklandet av Näs Fockstas bebyggelse.

Ett naturstråk genom planområdet skapas genom att de dominerande åkerholmarna (1) förbinds med mellanliggande grönområde; Midsommarängen (2). Naturstråket länkar vidare ut i skogområdet i norr och dalgången i söder. Stråket tillgängliggör de stora naturvärden som finns i och kring Näs Focksta samt tillför nya lek- och rekreationsmöjligheter. Området, som skyddas från framtida bebyggelse, bildar även en försiktig övergång mellan den det södra planområdets traditionella bebyggelse och den samtida bebyggelsen i norr.

Allégatan
Biltrafiken genom i Näs Focksta sker huvudsakligen via en allégata (4) som löper i en slinga genom hela planområdet med trädplanteringar på ömse sidor och en generöst tilltagen gångbana för gående.

Trädallé i områdets framkant
Den idag något disparata bebyggelsen i planområdets framkant (synlig från dalgången) ramas in av en trädallé (3) som löper parallellt med dalgången. Detta bidrar det enhetliga första intryck som man normalt finner i utvecklade herrgårdsmiljöer.

Vegetationsridå
I planorådets västra del föreslås fyra fastigheter i ett plan med faluröd fasad som i viss mån blir synliga från dalgången. För att ytterligare ta ner synintrycket av dessa föreslås en vegetationsridå (9) inom tomtrådet.