Frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och svaren. Undrar du något annat är du välkommen att maila eller ringa oss!

Scrolla ner

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring att leva och bo i Näs Focksta samt om frågor kring hur det är att bygga hus med oss. Har ni en fråga som ni vill ha svar på så tveka inte att maila på info@nasfocksta.se så lägger vi upp både fråga och svar på denna sida.

 

Angående artikel i UNT om att ”Toalettavfall stoppas vid Näs Focksta”, vad betyder det och varför?

Den 15 november kunde man läsa en liten artikel i UNT om just detta. Här förklarar vi varför och vad det betyder för Näs Focksta;

Miljöförvaltningen har under flera år godkänt reningsverket i Näs Focksta eftersom man klarat de gränsvärden som  kommunen upprättat. Miljöförvaltningen har också haft vetskap om dimensionen av verket men pga goda provresultat inte vidtagit åtgärder eftersom Näs Focksta ökat tömningstätheten av verket.
Under 2018 framkom av provresultat och injusteringar att reningsverket nått vägs ände. Verket klarade inte längre av mängden hushåll som kopplats på eftersom Näs Focksta växt kraftigt de senaste åren. Antal hushåll i Näs Focksta har även meddelats Miljöförvaltningens årligen. Planen tillsammans med Miljöförvaltningen har också varit att byta verket när det inte längre klarade kraven.
Under september 2018 informerade Näs Focksta Miljöförvaltningen om att byte av reningsverk var planerat till efter vintern 2018/2019. Förargligt nog har inte anmälan skickats in varvid Miljönämnden beslutat om förbud till 1 december 2019 med hot om vite. Det betyder att Näs Focksta har över ett år på sig att byta det reningsverk vi har för tillfället (15 november 2018).

Näs Focksta kommer inom kort skicka in anmälan om byte av reningsverk till efter vintern 2018/2019. Planen från september om att byta reningsverket ligger fast och upphandling pågår.

Behöver jag ett vanligt lånelöfte för att köpa i Näs Focksta?

Ja, om ni skall köpa våra senaste Parhus i bostadsrättsform behöver ni bara ett vanligt lånelöfte. Ska ni däremot bygga ett hus med oss behöver ett lånelöfte för ett ”byggnadskreditiv”,

Vad är ett byggnadskreditiv?

Det är lånet man tar för att bygga sitt hus. Det är precis som en stor checkkredit. Man får ett lånelöfte på en viss summa för att bygga sitt hus. På det lånet betalar man bara ränta på de pengar man använder. Det betyder att räntekostnaden är låg i början och ökar med takten som du bygger ditt hus. När huset är klart gör man om lånet till ett vanligt bolån.

Hur lång tid tar det innan man kan flytta in?

Själva byggtiden i Näs Focksta är 28 veckor. Till det så kommer hanteringen av bygglovet från kommunen och eventuella tillägg om man kommer in på semesterveckorna kring sommar och jul. Räkna med ca 40 veckor från kontraktsskrivning till inflyttning.

Får jag bygga ett eget hus på någon av tomterna i Näs Focksta?

Nej, tyvärr inte. Det är enbart de husmodeller som vi tillhandahåller som får byggas i Näs Focksta.

Kan jag ändra något på vad gäller Näs Fockstas husmodeller?

Insidan får man ändra efter önskemål så länge det är tekniskt möjligt. Utsidan är helt låst och endast mycket små justeringar kan göras efter godkännande av respektive arkitekt.

Vilken ägandeform har husen i Näs Focksta?

Alla våra fristående hus säljs med äganderätt. Nu håller vi dock på att lansera våra Parhus i bostadsrättsform.

Vilka avgifter tillkommer när jag köper hus i Näs Focksta?

Anslutningsavgiften för V/A och fiber ingår i totalkostnaden i Näs Focksta. Sedan tillkommer Vattenfalls anslutningsavgift, lagfart på köpet av tomten och bankens avgifter för byggnadskreditiv.

Köper du en bostadsrätt tillkommer inga avgifter. Man betalar 10% handpenning vid dagen för upplåtelse (ca 2 veckor innan tillträde) och resterande 90% på tillträdesdagen, dvs när man flyttar in.